Songs from Movies

Wala Na Bang Pag-ibig

The song Wala Na Bang Pag-ibig, was featured in the movie Super-B.

Wala Na Bang Pag-ibig was featured in the following movies:

Super-B