Songs from Movies

Mandela: Long Walk to Freedom (2013)

A chronicle of Nelson Mandela's life journey from his childhood in a rural village through to his inauguration as the first democratically elected president of South Africa.

The movie Mandela: Long Walk to Freedom, released in 2013, features 29 songs from artists like U2 and The Manhattan Brothers. What is your favorite song from Mandela: Long Walk to Freedom?

 

Songs from Mandela: Long Walk to Freedom

Ordinary Love
U2
AMAMPONDO
Nkosi Sikelel' iAfrika
Mayibuye
THULA SIZWE
MZALA
War
DADDY WAMI
The Revolution Will Not Be Televised
HOYA RONA
KUBI KUBI
INDICATIF GAUMONT
WATHINTA THINA
LEROLE SPECIAL
FREEDOM (MANDELA)
UMBUSO KA MALANI (UYADILIKA)
NELSON MANDELA SABELA UYABIZWA
UMOYA UTHETHELI
EKUSENI NGOMGQIBELO BAMKHULULU MANDELA
QUICKLY IN LOVE
FIGHT THE POWER
COTHOZA
AYESABA AMAGWALA
WAKRAZULWA
HAYILELANGA
KAPHUME APHENDLINI
AFRIKA WILL BE SAVED
AMUCK
Be My Guest
The Manhattan Brothers