Songs from Movies

Zhi Yao Wei Ni Huo Yi Tian

(Huang Sheng Yi)

The song Zhi Yao Wei Ni Huo Yi Tian, performed by Huang Sheng Yi, was featured in the movie Kung fu.

Zhi Yao Wei Ni Huo Yi Tian was featured in the following movies:

Kung fu

Zhi Yao Wei Ni Huo Yi Tian Questions and Comments