Songs from Movies

Sarong Banggi

(Lilac Ca?a)

The song Sarong Banggi, performed by Lilac Ca?a, was featured in the movie Ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros.

Sarong Banggi was featured in the following movies:

Ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros

Sarong Banggi Questions and Comments