Songs from Movies

Kvartet En f?rebild f?r dygd och h?gsta ambition (Quartet A model of decorum and tranquillity)

(Per Myberg / Helen Sj?holm / Rolf Skoglund / Tommy K?rberg)

The song Kvartet En f?rebild f?r dygd och h?gsta ambition (Quartet A model of decorum and tranquillity), performed by Per Myberg / Helen Sj?holm / Rolf Skoglund / Tommy K?rberg, was featured in the movie Chess.

Kvartet En f?rebild f?r dygd och h?gsta ambition (Quartet A model of decorum and tranquillity) was featured in the following movies:

Chess

Kvartet En f?rebild f?r dygd och h?gsta ambition (Quartet A model of decorum and tranquillity) Questions and Comments