Songs from Movies

Women bushi duishou

(Mark Chao)

The song Women bushi duishou, performed by Mark Chao, was featured in the movie Di yi ci.

Women bushi duishou was featured in the following movies:

Di yi ci

Women bushi duishou Questions and Comments